EU-támogatások a hírmédia számára

EU-támogatások a hírmédia számára


2022. augusztus 5. 12:30

Az Európai Unió a Kreatív Európa program Szektorközi ágán kívül számos pályázat keretében biztosít támogatási lehetőséget a hírmédia szektor számára.

Az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, valamint az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) webináriumot szervezett 2022. július 7-én EU grants for news media (EU-támogatások a hírmédia számára) címmel. Az esemény során tájékoztatták a hírmédia képviselőit és a döntéshozókat azokról a különböző támogatási lehetőségekről, amelyeket az Európai Unió az ágazat számára nyújt. A webinárium első felében a Kreatív Európa program támogatásait, a második felében a többi pályázati lehetőséget ismertették a résztvevőkkel.

Az online előadás felvétele és az prezentáció a következő linken érhető el: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/webinar-eu-grants-news-media

Az alábbiakban az EU által kínált lehetőségeket foglaltuk össze röviden.

Kreatív Európa

Újságírási partnerségek (NEWS-Journalism Partnerships)
A NEWS-Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART) felhívás célja, hogy elősegítse a szélesebb európai hírmédia-szektor fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válását, hozzájáruljon az aktuális eseményekről szóló megbízható tudósításokhoz, a demokratikus vitához, a médiaszakemberek és újságírók készségfejlesztéséhez és foglalkoztatásához, valamint az ingyenes és változatos médiakörnyezethez. A pályázat keretében a hírmédia különböző szektorai és műfajai közötti együttműködési projekteket támogatnak, amelyek célja a rendszerszintű változások elősegítése a tágabb hírmédia szektorban.

Az Újságírási partnerségek felhívásra legalább 3 tagból álló konzorciumok pályázhatnak, amelyek 3 különböző, Kreatív Európa programban részt vevő országból származnak. A konzorciumban részt vehetnek nonprofit, állami és magán médiaorgánumok (írott/online sajtó, rádió/podcast, TV stb.), valamint a médiára összpontosító más szervezeteket (például médiaszövetségek, civil szervezetek, újságírói alapok, képzések stb.). Előnyt jelent, ha a partnerségek olyan országok/régiók szervezeteit vonják be, amelyek eltérő adottságokkal rendelkeznek a hírmédia területén.

Prioritások:
1. Együttműködésen alapuló üzleti átalakulás elősegítése
projektek a következő célokra irányulhatnak: jobb bevételi modellek, menedzsment modellek, a közönség fejlesztésének új megközelítései, közös szakmai/technikai standardok, új típusú újságok, szindikált hálózatok vagy más, az európai hírmédia közötti tartalomcserére szolgáló modellek kifejlesztése, segítségnyújtás kisebb szervezeteknek üzleti felkészültségük fejlesztésének érdekében

2. Együttműködésen alapuló újságírói projektek támogatása
projektek a következő célokra irányulhatnak: az újságírók közötti bevált gyakorlatok cseréje, munkafolyamatok optimalizálása azokban az újságírói műfajokban, amelyek több időt és erőforrást igényelnek

Pályázati határidő: 2022. szeptember 7. 17:00

A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek a Funding & Tender opportunities oldalán.

 

A média szabadságának és sokféleségének megőrzése (Defending Media Freedom & Pluralism)
A  Defending Media Freedom and Pluralism 2022-es felhívás a Kreatív Európa Szektorközi ágának keretében az alábbi két pályázati típust tartalmazza:

Sajtó- és médiatanácsok és szakmai sztenderdek támogatására (Press and media councils and professional standards)
A pályázat keretében egyebek mellett sajtó- és médiatanácsok és szakmai sztenderdek létrehozását, kezelését és fejlesztését, a jó gyakorlatok cseréjét, a páneurópai munkacsoport megerősítését, új média tanácsok támogatását, újságírók képzését támogatják. A támogatásra szánt keretösszeg 1 millió euró.

Gyors reagálási mechanizmus (Rapid response mechanism)
A pályázaton a sajtó- és médiaszabadság megsértésének figyelemmel kísérését és a fenyegetés alatt álló újságírók védelmét szolgáló gyakorlati segítségnyújtást szolgáló projektek támogathatók. A támogatásra szánt keretösszeg 3,1 millió euró.

Pályázati határidő: 2022. szeptember 20. 17:00

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetőek a Funding & Tender opportunities oldalán. 

EU-ügyek közvetítése a rádióban (Covering EU affairs through radio)
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság független rádiós tartalmak létrehozásának és terjesztésének támogatására Covering EU affairs through radio (EU-ügyek közvetítése a rádióban) címmel.

A pályázat keretében az európai uniós ügyeket független módon feldolgozó rádiós tartalmak létrehozását és terjesztését támogatják. A pályázóknak legalább négy tagból álló hálózat keretében biztosítaniuk kell legalább hat európai uniós nyelv lefedettségét. A javasolt programtervezetnek tagonként és nyelvenként hetente legalább 10 percnyi eredeti tartalommal kell rendelkeznie, amely az EU aktuális ügyeit dolgozza fel magazinműsorokban, riportokban, dokumentumanyagokban és talkshow-kban. A projektnek 2023 elején kell kezdődnie. Az elnyerhető támogatás összege 4,4 millió euró.

Pályázati határidő: 2022. szeptember 12.

Pályázat hivatalos honlapja

 

Pályázat helyi és regionális hírmédiumok támogatására (Supporting local and regional news media in face of emerging news deserts)
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet olyan helyi és regionális médiumok támogatására, amelyek a hírekkel kevésbé jól ellátott közösségeket szolgálják ki.

A  pályázat célja olyan helyi és regionális médiumok támogatása, amelyek a hírekkel kevésbé jól ellátott közösségeket szolgálják ki. A kiválasztott projektnek legkésőbb 2023 márciusában kell megkezdődnie, és legalább 15, legfeljebb 18 hónapig kell tartania. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 1,99 millió euró.

Pályázati határidő: 2022. szeptember 19.

Pályázat hivatalos honlapja

 

Adatvezérelt hírgyártás  (Data-driven news production)
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az adatvezérelt hírgyártás területén, hogy ezáltal növelje az európai témákról szóló, különböző pán-európai nézőpontok megjelenését és ezek összehasonlítását Európában. A kiválasztott projektnek legkésőbb 2023. március 1-jén vagy 2023. április 1-jén kell megkezdődnie, és legalább 20, legfeljebb 26 hónapig kell tartania. A felhívás teljes költségvetése 1,4 millió euró, az EU-társfinanszírozás maximum mértéke az elszámolható költségek 80%-a.

Pályázati határidő: 2022. szeptember 26.

Pályázat hivatalos honlapja

 

Európai média platformok (European media platforms)
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet európai média platformok felállítására. A felhívás célja, hogy növelje az európai állampolgárok hozzáférési lehetőségét a megbízható információkhoz. Az EU-társfinanszírozás maximális mértéke a támogatható költségek 80%-a. Az Európai Bizottság várhatóan 3 projektet finanszíroz majd, amelyek időtartama 12 hónap lehet. Nyertes pályázatonként a támogatás maximális összegét 2,5 millió euróban határozták meg.

Pályázati határidő: 2022. október 17.

Pályázat hivatalos honlapja

 

Európai közszféra: új online médiaajánlat fiatal európaiak számára (A European public sphere: a new online media offer for young Europeans)
A pályázat keretében az Európai Bizottság támogatja az aktuális témákról szóló napi, elgondolkodtató és megbízható tartalmak készítését Európa-szerte az európai fiatalok számára. A projektek 2023 márciusában/áprilisában kezdődhetnek, és 18 hónapig tarthatnak. A pályázat keretében várhatóan 3-4 projektet támogatnak majd. A felhívás teljes költségvetése 9 millió euró, az EU társfinanszírozás mértéke 80%. Nyertes pályázatonként a támogatás maximális összegét 3,5 millió euróban határozták meg.

Pályázati határidő: 2022. október 24.

Pályázat hivatalos honlapja

 

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

1111 Budapest
Karinthy Frigyes út 18. V. em. 2.

Email: media@kreativeuropa.hu

Tel.: +36 1 300 7206 / +36 1 300 7202

 

A weboldal cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek.

Cookie szabályzat

Megértettem