HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

A Kreatív Európa Iroda Hungarian Film Contact Guide című kiadványában szereplő cégeknek az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően hozzá kell járulniuk, hogy adataikat megjelentessük a kiadványban.
Amennyiben szeretné, hogy adatai továbbra is megjelenjenek kiadványunkban, kérjük, töltse ki az alábbi hozzájáruló nyilatkozatot.
Kapcsolattartási adatait kiadványunk online elérhető verziójában itt ellenőrizheti. Kérjük, adataiban történt esetleges változásokat a media@kreativeuropa.hu email címen jelezze.

 Nyilatkozó neve:     
 Cég neve:     
 Céges e-mail címe:     

  • Elolvastam és megértettem a Kreatív Európa Nonprofit Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen nyilatkozatban írt tájékoztatását a személyes adataim kezeléséről, amely az Adatkezelő általi adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmaz.
  • Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő, az alább meghatározott adatkezelési céllal és módon kezelje.
  • Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás alapján történt.
  Ön az önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása és a jelen nyilatkozatban foglaltak alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi adatokat a Contact Guide elnevezésű kiadványában 2022. december 31. napjáig évente 2 (kettő) alkalommal közzétegye és megjelentesse.

Az adatkezelő neve: Kreatív Európa Nonprofit Kft. székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.

A kezelt adatok köre:     Kapcsolattartási adatok (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám), jogi személy neve
Az adatkezelés jogalapja:     A nyilatkozattevő önkéntes, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása
Az adatkezelés célja:     Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a kapcsolattartási adatok Hungarian Film Contact Guide elnevezésű kiadványában való közzétételével
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen  
időtartam meghatározásának szempontjai:  
  A hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig.

Hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja telefonon [(+36 1) 300 72 06], illetve a media@kreativeuropa.hu e-mail címre vagy levelezési címünkre (1145 Budapest, Róna u. 174.) küldött írásbeli nyilatkozatával, mely esetben adatait haladéktalanul töröljük, illetve kérésére adatai hordozhatóságát biztosítjuk. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti az önről tárolt adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá, jogszabályi feltételek fennállása esetén, kérelmezheti az önről tárolt adatok törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.
Amennyiben úgy gondolja, hogy adatai kezelése kapcsán jogsértés történt vagy történik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: + 36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu